Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Iola Edwards

Mae celf wedi bod yn rhan annatod o`m magwraeth ers cyn cof gyda cherfluniau affricanaidd ym mhob cornel o`m cartref a gwaith fy nhad ac eraill yn llenwi pob gwacter yn y ty. Felly pan ddaeth tro ar fyd a sylweddoli fod rhaid newid cyfeiriad yn fy mywyd, cefais fy annog i droi yn ol at fyd celf. A dyna wnes i.


Rwyf wedi cael fy nghyfareddu gan linellau a phatrymau y tir a`r amgylchfyd erioed; (byddwn yn synnu at linellau dramatig Carndochan ar eira bob blwyddyn) ac erbyn hyn mae`r nodweddion yma yn ganolog yn fy ngwaith. 

Nid wyf yn mynd ati i gopio yn llafurus ond yn hytrach yn defnyddio`r delweddau fel sbarc i danio`r dychymyg. Bydd y gwaith cofnodi ac arsylwi yn dechrau ar ffurf sgets a ffotograffiaeth, ond wrth drosglwyddo`r syniadau ar ganfas, drwy nifer o gyfryngau , bydd rhaid gadael i`r llinellau lifo yn rhydd fel y mynnant, gan blethu teimlad, rhythm ac awyrgylch i greu y cyfanwaith terfynol.


Fy nod yw adlewyrchu y rhyfeddod a`r cyfaredd hynny yn fy ngwaith.


“I attempt to capture the magical atmosphere of the landscape here in Meirionnydd.”

0